Operari/a de producció

Embutidos Martínez Cheste

Inscripcions tancades

Funcions

 • Desenvolupar tasques pròpies del procés productiu: embotició, cocció, envasament, etiquetatge, proveïment, complint amb les polítiques de qualitat i seguretat alimentària.
 • Executa les tasques de producció de la seva àrea o línia (producció, envasament, etiquetatge), garantint el compliment dels paràmetres de qualitat exigits.
 • Manté el seu entorn de treball net i ordenat.
 • Realitza la neteja de la maquinària necessària per desenvolupar el seu treball.
 • Identifica els seus responsables qualsevol incidència detectada en el seu àmbit de responsabilitat.

S'ofereix

 • Possibilitat de desenvolupar-se en una empresa en constant creixement.
 • Tipus de jornada completa: Disponibilitat per treballar a torns i caps de setmana.
 • Tipus de contracte: D'inici, de durada determinada (circumstàncies de la producció, interinitats).

Requisits

 • Experiència prèvia com a operari de producció.
 • Coneixements de seguretat alimentària.
 • Maneig informàtic nivell mitjà.
 • Disponibilitat per treballar a torns i caps de setmana.
 • Imprescindible vehicle propi per als desplaçaments.