Cap del servei d'igualtat d'oportunitats en la Sotadirecció General d'Ocupació de LABORA

María Hilla

• Inicià la seua carrera laboral com a Advocada

• Des de 1986 és funcionària de carrera, inicialment del SERVEI PUBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL, i des de 1999, de la GENERALITAT VALENCIANA a la qual van ser transferides les competències en matèria d'ocupació.

• Actualment és CAP DEL SERVEI D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS PER A L'OCUPACIÓ, DE LA SUBDIRECCIÓ GENERAL D'OCUPACIÓ, DE LABORA, càrrec que ocupa des de 2004. En aquest càrrec és responsable de l'anomenada "ocupació protegida" per a persones amb discapacitat i persones en situació o risc d'exclusió social, registre i qualificació de Centres Especials de Treball i d'Empreses d'Inserció, així com de la planificació de programes i gestió d'ajudes.


Llicenciada en Dret per la Universitat de València.

Formació específica en ocupació, subvencions públiques, dret administratiu i direcció de Recursos Humans en administracions públiques.